viernes, 18 de noviembre de 2011

¡Campaña: Libros ao galego!

Hoy os traigo una noticia muy buena. Me ha alegrado el fin de semana, que llega cargado de lecturas de la Universidad y apuntes a montones. Belinda, del blog La adicción a los libros ha propuesto una campaña en defensa de la traducción de libros extranjeros al gallego, que hoy en día escasean. Pasaros por la entrada para saber más y ¡UNÍOS!, por favor, para nosotros los gallegos es muy importante.

Siguiendo el ejemplo de nuestra compañera Belinda, y como gallega que soy, esta entrada también la voy a escribir en los dos idiomas.

Galego:

A iniciativa do blogue La adicción a los libros paréceme do máis acertada para os tempos que corren en Galicia. Cada vez estase reducindo máis o número de galegofalantes na nosa propia Comunidade, e o principal problema é que non temos ó noso alcance unha cultura adecuada na nosa lingua. Comparando con outras Comunidades con idioma propio como é Cataluña, dá ata case vergoña que nin teñamos, por exemplo, películas dobladas ó galego; é o que é peor: libros en galego. E non me refiro ós escritos directamente en galego, se non ós libros extranxeiros. Vale, hainos, pero polo que me concerne a mín é os xóvenes de Galicia, é INEXISTE a tradución de libros xuvenís cando se trata de novidades. A mín dame moita pena, porque cada vez son máis os mozos e mozas galegos que só empregan o castelán como lingua principal. Se xa nin o falan, imaxinade o que sería ler nun idioma no que non te defendes moito... pero é que tampouco poden! Porque non hai libros dirixidos a ese público, non os hai. Son galega e emprego o galego a diario e sempre que podo, pero admito que as miñas lecturas redúcense case ó¡por completo ó castelán. E lin libros en galego que me deixaron abraiada, pero o que aquí se defende é que se traduzan os exemplares de outros idiomas ó noso. 
Facía falta unha inicitiva como a de Belinda, sí, e penso que non só os galegos debemos defender esta campaña. Eu invítovos a todos a que vos pasedes pola súa entrada e vos informedes máis a fondo de qué vai todo isto e cómo unírvos. Moitas gracias.

Castellano:


La iniciaiva del blog La adicción a los libros me parece de lo más acertada para los tiempos que corren en Galicia. Cada vez se está reduciendo más el número de gallegoparlantes en nuestra propia Comunidad, y el principal problema es que no tenemos a nuestro alcance una cultura adecuada en nuestra lengua. Comparando con otras Comunidades con idioma propio como es Cataluña, da hasta casi vergüenza que ni tengamos, por ejemplo, películas dobladas al gallego; y lo que es peor: libros en gallego. Y no me refiero a los escritos directamente en gallego, si no a los libros extranjeros. Vale, los hay, pero por lo que me concierne a mí y al os jóvenes de Galicia, es INEXISTE la traducción de libros juveniles cuando se trata de novedades. A mí me da mucha pena, porque cada vez son más los chicos y chicas gallegos que sólo usan el castellano como lengua principal. Si ya ni lo hablan, imaginad lo que sería leer en un idioma en el que no te defiendes mucho... pero es que tampoco pueden! Porque no hay libros dirigidos a ese público, no los hay. Soy gallega y uso el gallego a diario y siempre que puedo, pero admito que mis lecturas se reducen case por completo al castellano. Y leí libros en gallego que me dejaron asombrada, pero lo que aquí se defiende es que se traduzcan los ejeemplares de otros idiomas al nuestro. 
Hacía falta una inicitiva como la de Belinda, sí, y pienso que no sólo los gallegos debemos defender esta campaña. Yo os invito a todos a que os paséis por su entrada y os informéis más a fondo de qué va todo esto y cómo uniros. Muchas gracias.

1 idea(s) :

Nina dijo...

A mi me parece muy buena idea guapa!
besos!